Ukončení povinného ručení

Výpověď povinného ručení není jednou z možností, jak ukončit, nebo jen přerušit povinnost platit toto zákonné pojištění. Existují ještě další varianty, při kterých je nutné, nebo možné ukončení pojistky. V běžném životě mohou nastat situace, kdy dojde k neprovozování pojištěného motorového vozidla. Jedním z takových případů je havárie, při které je vozidlo natolik poškozeno, že je nepojízdné. Případná jeho oprava by byla nereálná, nebo neúměrně drahá. Vlastník vozidla se rozhodne, že dané havarované vozidlo zlikviduje. Na takovou situaci se klasická výpověď povinného ručení nevztahuje, zde se postupuje dle jiných pravidel. Ve všech pojišťovnách poskytujících zákonné pojištění vozidel počítají i s touto variantou a mají k dispozici formuláře, ve kterých se uvede důvod okamžitého ukončení povinného ručení.

Havárie vozidla

Klasickou výpověď povinného ručení vzor zde nelze použít. Než může dojít k ukončení povinného ručení z důvodu havárie a následného nepojízdného stavu vozidla, je nutno učinit několik následovných kroků. Nepojízdné a poškozené vozidlo je nutno dát k ekologické likvidaci. V ČR působí specializované firmy, které se tímto zabývají. Seznam firem je k dispozici na Internetu. Daná firma, která provede ekologickou likvidaci, vystaví vlastníkovi vozidla - potvrzení o jejím provedení. Poté je vlastník vozidla povinen oznámit tuto skutečnost na Registru vozidel. Na Registru je požadováno předložení následujících dokladů:

  • potvrzení o ekologické likvidaci vozidla
  • SPZ
  • technické doklady od vozidla

Až po odhlášení motorového vozidla je možné oznámit pojišťovně výpověď povinného ručení, poté dojde k oficiálnímu ukončení pojištění vozidla.

Deposita

Umístění vozidla do deposita nespadá do situací, kdy je požadována výpověď povinného ručení. Do deposita je možno odložit motorové vozidlo za předpokladu, že po určitou dobu nebude provozováno. Důvody mohou být různé. Nezbytnou podmínkou je odevzdání SPZ a zápis do depozita oznámit pojišťovně, pak dojde k pozastavení plateb. Ale pozor, takové vozidlo nesmí být ani odstaveno na veřejné komunikaci!

Levné povinné ručení mají auta s malým obsahem, srovnávač povinné ručení na Top-pojištění.cz, kalkulace a rovonání povinné ručení