Výpověď povinného ručení vzor

Příprava na práci

Chystáte se dát výpověď povinného ručení, a nevíte, jak na to? V následujícím textu uvedeme několik užitečných informací, které se týkají pravidel podání výpovědi. Ať je důvod Vaší výpovědi jakýkoliv, můžete využít výpověď povinného ručení vzor, který si jednoduše stáhnete na Internetu. Jak podat výpověď – jedinou možnou formou výpovědi je písemná. Kdy podat výpověď – je ji nutno podat ke konci pojistného období. Obecně je minimální doba pojištění stanovena na jeden rok. Začátek pojištění je uveden na pojistné smlouvě, nebo ve velkém technickém průkazu. Výpověď povinného ručení musí počítat s výpovědní lhůtou, která je obvykle 6 týdnů.  V některých případech je stanovena výpovědní lhůta na dva, nebo tří měsíce. Následně uvedeme několik příkladů. 

Výpověď povinného ručení vzor Generali

Výpověď povinného ručení pro Generali musíte poslat písemně. Na oficiálních stránkách pojišťovny Generali najdete přesné pokyny, jak postupovat, v případě, že chcete ukončit sjednanou pojistku na Vaše motorové vozidlo. Pro ukončení pojistky u Generali platí obecné pokyny, které najdete na jejich webu. Výpověď povinného ručení vzor si můžete stáhnout a pak Vám jen stačí vyplnit daný formulář. Na webu najdete i příklady výpovědí pojistné smlouvy.

Výpověď povinného ručení vzor Alianz

Výpověď povinného ručení vzor Alianz najdete na stránkách pojišťovny. Na Internetu u pojišťovny Alianz najdete vzory výpovědí povinného ručení podle důvodu zániku pojištění. Následně uvedeme druhy výpovědí:

  • Výpověď do 2 měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy
  • Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období
  • Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování)
  • Zánik pro neplacení
  • Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události
  • Ukončení smlouvy dohodou
  • Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění (likvidace, vyřazení vozidla z registrace
  • Ukončení z důvodu odcizení vozidla
  • Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření

Zánik smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

Levné povinné ručení mají auta s malým obsahem, srovnávač povinné ručení na Top-pojištění.cz, kalkulace a rovonání povinné ručení