Základní pojmy v povinném ručení

Pro lepší přehlednost v pojištění povinné ručení srovnání je lepší uvést některé velice důležité pojmy. Prvním pojmem v povinném ručení je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou vám pojišťovna uhradí škody způsobené na majetku nebo na zdraví. Tento limit bývá různý. I například 40 milionů korun. Tato částka může být opravdu různá i 80 milionů korun.

Dalším pojmem v povinném ručení jsou asistenční služby. Asistenční služby lze sjednat buď základní, nebo rozšířené asistenční služby.

Připojištění k povinnému ručení

Dalším pojmem je připojištění. Je to vlastně pojištění k pojištění. V našem případě to může být například připojištění skel vozidla a také si lze dát připojištění úrazové pojištění osob. To je také dobrá věc. Dalším pojmem je výpověď povinného ručení a vzor. Co se týče výpovědi povinného ručení, tak tu podáváte v případě, že už se vám třeba nelíbí u stávající pojišťovny. Vzor pak je tu od toho, aby jste správně výpověď udělali. Proto rozhodně doporučuji si vzor povinného ručení najít na webových stránkách některé z pojišťoven či jinde na internetu.

Bonus a malus

Tyto dva pojmy jsou také důležité. Bonus u povinného ručení znamená, že vám pojišťovna poskytuje bonus při bezeškodním průběhu povinného ručení. Tento nárok je možné uplatnit, jakmile neuděláte 1 rok žádnou nehodu. Ve většině pojišťoven je to 5 % za rok.

Malus zase znamená, že v situaci, kdy součet záporných měsíců za rozhodné události převyšuje počet měsíců délky vašeho povinného ručení, bude pojišťovna navyšovat pojistné o malus. Tedy budete mít povinné ručení dražší. Proto buďte opatrní a hlavně teď v zimě.

Takže malá rada na závěr: jestliže si chcete sjednat jakékoliv pojištění, pozorně si také přečtěte smlouvu.

Levné povinné ručení mají auta s malým obsahem, srovnávač povinné ručení na Top-pojištění.cz, kalkulace a rovonání povinné ručení